Biblické lekce Poznej Bibli jsou určeny pro vedoucí besídek, mládeže, biblických kroužků, letních táborů, ale i jako pomůcka pro rodiče dětí, které nemají příležitost mít besídku ve svém sboru.
Jedná se o pracovní listy formátu A4 určené pro rozdání dětem ve skupině. Děti pak samostatně nebo za pomoci vedoucího kroužku jednotlivé lekce vypracovávají.
Vlastnímu probírání přechází tzv. úvodní lekce, která děti seznámí se způsobem práce a používání tohoto materiálu.

V současnosti jsou k dispozici dvě verze:

1) pro děti (věk 8-10 let) a
2) pro mládež (věk 12-15 let).

Obě verze jsou obsahově prakticky shodné, liší se pouze způsobem probírání daného úseku Bible. Verze pro děti obsahuje ve větší míře obrázky a doplňovačky, ve verzi pro dorost naopak převládá větší množství textu.

V lekcích jsou probírány střídavě příběhy Starého i Nového zákona, počínaje stvořením, knihou Genesis a konče Skutky apoštolskými.

Pro každou věkovou skupinu je k dispozici 12 sestav (setů), označených jako A1 až A12. Set je složen vždy ze 4 lekcí, každá lekce má rozsah 2 stran A4. Při pravidelném nedělním probírání by mělo 12 setů postačit na celý rok.

Na začátku každé lekce jsou kromě nadpisu dva symboly:

čti - probíraný úsek z Bible


klíčový verš - klíčový verš

V průběhu lekce je daný úsek probírán formou vyprávění, kontrolních otázek a různých typů doplňovaček či rébusů.
U každé otázky je uveden možný počet bodů za správnou odpověď. Na konci lekce je pak prostor pro hodnocení vedoucího besídky.

Lekce jsou k dispozici v tištěné podobě nebo ve formátu PDF na CD ROM.


"Poznej Bibli" je stále ve vývoji, uvítáme proto jakékoli podněty či připomínky.