Projekt biblických lekcí, nazvaný Poznej Bibli (v originále Bible time) vznikl před několika lety v Irsku a navazuje na zkušenosti z Nového Zélandu.
Původně byl koncipován jako „korespondenční besídka" pro tamní děti z rodin věřících farmářů, roztroušených jednotlivě po celé zemi, které neměly možnost chodit pravidelně do sboru, na mládež či do besídky.
Děti jsou rozděleny po 5-10 do tzv. kroužků. Každý kroužek má na starosti jeden vedoucí, který s nimi prostřednictvím dopisů udržuje kontakt, věnuje se jim, vzdělává a vede je.
Dítě obdrží zásobu lekcí na celý měsíc (např. set A1 = 4 lekce = 1 lekce na týden). Vypracované lekce zašle zpět, svému vedoucímu, který je ohodnotí, vysvětlí případné nejasnosti a spolu s novými lekcemi zašle dítěti zpět. Během roku pomáhají dětem s vyplňováním lekcí rodiče.
Jednou za čas (1/4 - 1/2 roku) mívá vedoucí se všemi dětmi víkendový sraz, kde se navzájem poznají mezi sebou, vysvětlí si další postup, proberou nejzajímavější odpovědi, hrají hry atd.

Celý kurz je rozpracován na tři roky a to zvlášť pro jednotlivé věkové kategorie. Obsah kurzu je více méně stejný, odstupňovaný z hlediska náročnosti pouze s ohledem na věk dítěte. Je-li v rodině více dětí, rodina se tak zabývá stejným úsekem z Bible.
V originále je kurz zpracován pro 4 věkové skupiny dětí - od 6 do 15 let. Pro použití v podmínkách České republiky se nám zdál tento rozsah příliš široký, proto jsme se po zvážení rozhodli zpracovat pouze dvě věkové kategorie, použitelné univerzálně pro mladší a starší děti.

V Irsku se této činnosti věnují dva až tři lidé na plný úvazek. Kurz se pomalu rozjíždí také v Polsku a naší snahou je dostat ho do povědomí křesťanů i u nás.