© Křesťanské sbory v ČR
        s laskavým svolením
© Bible Educational Services Trust, Watergate Street, Bandom, Co. Cork, IrelandBiblické lekce "Poznej Bibli" lze volně užívat za dodržení následujících podmínek:

1) Z CD-ROM či tištěných originálů je možné pořizovat kopie pro vlastní práci s dětmi.
1) Biblické lekce je povoleno kopírovat pouze vcelku, případně po jednotlivých lekcích (A1, A2...Ax)
2) Kopírování je možné provádět pouze zdarma, bez nároku na finanční zisk.
3) Žádná část či jednotlivé úseky textu nesmí být měněny.
4) Rozšiřování a užívání lekcí je možné (a vítané) bez ohledu na denominační nebo církevní příslušnost.
5) Z užívání lekcí vyplývá pro učitele či vedoucího besídky jediná povinnost - nahlásit na adresu la.mi@volny.cz nebo tel. číslo: 0602/873 433 počet studentů či dětí, kteří budou s lekcemi pracovat. Zavedením této povinnosti repektujeme přání tvůrců lekcí (Bible Educational Services, Ireland), pro které je informace o počtu uživatelů v jednotlivých zemích povzbuzením pro další tvorbu.
6) Přejeme vám, aby lekce vedli k hlubšímu poznání Božího slova a především Toho, který je Aalfou i Omegou všeho ve stvoření.